ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ตำบลโสน  

รหัส 03354

ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.โสน หมู่ 3

โทร. 089-5852770   แฟกซ์ -

อีเมล์ kk207_03354@hotmail.com เว็บไซต์ kk03354.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสุธี จาตุม

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 พ.ค. 2561 13:51
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004000655805
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store