ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลโสน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขนุน ตำบลโสน  

รหัส 03355

ที่อยู่ ม.23 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.โสน หมู่ 8

โทร. 0804646634   แฟกซ์ -

อีเมล์ kk20503355@gmail.com เว็บไซต์ kk03355.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 22 มี.ค. 2564 15:22
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store