ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่  

รหัส 03356

ที่อยู่ ม.1 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ปรือใหญ่ หมู่ 1

โทร. 086-4603581   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03356.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางถนอมศรี อินทนนท์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 18 มี.ค. 2564 14:47
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store