ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่  

รหัส 03357

ที่อยู่ ม.5 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ปรือใหญ่ หมู่ 5

โทร. 045-922050 , 045-922024   แฟกซ์ -

อีเมล์ kk213_03357@hotmail.com เว็บไซต์ kk03357.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสุทธิรักษ์ จงราช

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 13 มี.ค. 2562 14:19
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store