ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 06 บ้านนาจะเรีย ตำบลปรือใหญ่  

รหัส 03358

ที่อยู่ ม.13 ต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ปรือใหญ่ หมู่ 13

โทร. 045-818916   แฟกซ์ -

อีเมล์ kk225_03358@hotmail.com เว็บไซต์ kk03358.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวนันท์นภัส ลีลา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 13 ก.ค. 2561 13:44
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1-06-462343653862820/
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store