ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลุง ตำบลสะเดาใหญ่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองลุง ตำบลสะเดาใหญ่  

รหัส 03359

ที่อยู่ บ้านหนองลุง หมู่ที่ 11 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.สะเดาใหญ่ หมู่ 11

โทร. 0812661795   แฟกซ์ -

อีเมล์ Nuekniyomhan@Gmail.com เว็บไซต์ kk03359.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสมนึก นิยมหาญ

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 มี.ค. 2564 15:11
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store