ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์ ตำบลห้วยใต้
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมบูรณ์ ตำบลห้วยใต้  

รหัส 03360

ที่อยู่ ม.4 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ห้วยใต้ หมู่ 4

โทร. 086-4605771   โทรสาร. -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03360.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายวีรวัฒน์ รัศมี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 22 ก.พ. 2564 14:01
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store