ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือ  

รหัส 03361

ที่อยู่ 56 หมู่ที่ 14 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.หัวเสือ หมู่ 1

โทร. 045-685085   แฟกซ์ -

อีเมล์ khukhan211@gmail.com เว็บไซต์ kk03361.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางมนัชญา สุขทองสา

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 16 มี.ค. 2564 15:38
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store