ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนช่างเหล็ก ตำบลตะเคียน  

รหัส 03362

ที่อยู่ 261 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ตะเคียน หมู่ 1

โทร. 0848883258   แฟกซ์ -

อีเมล์ kk209_03362@hotmail.com เว็บไซต์ kk03362.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมสนอง พันธ์จันทร์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 18 มี.ค. 2564 15:01
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store