ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวางขาว ตำบลนิคมพัฒนา
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวางขาว ตำบลนิคมพัฒนา  

รหัส 03363

ที่อยู่ ม.7 บ้านกวางขาว ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.นิคมพัฒนา หมู่ 7

โทร. -   แฟกซ์ -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ kk03363.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสุเด่น วิลัยเลิศ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 10 ก.ค. 2561 14:27
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store