ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลาง ตำบลตาอุด
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกลาง ตำบลตาอุด  

รหัส 03364

ที่อยู่ ม.6 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ตาอุด หมู่ 6

โทร. 045-960113   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03364.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสุกัญญา คำศรี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค. 2564 13:52
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store