ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร ตำบลโคกเพชร  

รหัส 03365

ที่อยู่ ม.1 บ.โคกเพชร ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.โคกเพชร หมู่ 1

โทร. 088-5850148   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ www.kokphet.org/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางลมเย็น ศรีผุย

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 6 มี.ค. 2562 08:47
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store