ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท ตำบลปราสาท
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปราสาท ตำบลปราสาท  

รหัส 03366

ที่อยู่ บ้านปราสาท หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ปราสาท หมู่ 1

โทร. 080-7265649   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03366.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายศีลวัต รัตนพันธ์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 18 มี.ค. 2564 14:50
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store