ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง ตำบลปราสาท
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง ตำบลปราสาท  

รหัส 03367

ที่อยู่ ม.7 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ปราสาท หมู่ 7

โทร. 0815488013   โทรสาร. -

อีเมล์ namkhot.eaw@gmail.com เว็บไซต์ kk03367.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสุพิทยา โมฆะศิริ T.0817607709

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 มี.ค. 2564 14:20
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store