ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น  

รหัส 03368

ที่อยู่ ม.1 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.สำโรงตาเจ็น หมู่ 1

โทร. 089-8651756   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03368.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายคลาย อาจสาลี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค. 2564 13:47
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store