ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาก๊อก ตำบลห้วยสำราญ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาก๊อก ตำบลห้วยสำราญ  

รหัส 03369

ที่อยู่ ม.6 ต.ห้วยสำราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ห้วยสำราญ หมู่ 6

โทร. 0872586085   แฟกซ์ -

อีเมล์ kk220_03369@hotmail.com เว็บไซต์ kk03369.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายชููพงษ์ ชวดพงษ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 5 เม.ย. 2564 15:14
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store