ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกฤษณา ตำบลกฤษณา
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกฤษณา ตำบลกฤษณา  

รหัส 03370

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ต.กฤษณา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.กฤษณา หมู่ 2

โทร. 086-4603592   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03370.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสุพิทยา โมฆะศิริ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 22 มี.ค. 2564 14:06
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store