ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิทย์ ตำบลลมศักดิ์
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวิทย์ ตำบลลมศักดิ์  

รหัส 03371

ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ต.ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ลมศักดิ์ หมู่ 9

โทร. 086-4603623   แฟกซ์ -

อีเมล์ kk03371_216@hotmail.com เว็บไซต์ kk03371.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายพีรศิลป์ นิลวรรณ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 ก.ค. 2563 13:28
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store