ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย ตำบลหนองฉลอง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรอย ตำบลหนองฉลอง  

รหัส 03372

ที่อยู่ ม.5 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.หนองฉลอง หมู่ 5

โทร. 086-46069995   แฟกซ์ -

อีเมล์ apichaya@yahoo.com เว็บไซต์ kk03372.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางอภิชญา ดอกพอง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:51
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store