ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมซอยกลาง ตำบลหนองฉลอง  

รหัส 03373

ที่อยู่ ม.6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.หนองฉลอง หมู่ 6

โทร. 045-814221   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03373.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายอนุชา โพธิ์กระสังข์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 11 มี.ค. 2562 14:29
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store