ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน ตำบลศรีตระกูล
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน ตำบลศรีตระกูล  

รหัส 03374

ที่อยู่ ม.6 ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ศรีตระกูล หมู่ 6

โทร. 0817902293   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03374.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายประกอบกิจ ศิลาโชติ

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 16 มี.ค. 2564 13:56
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store