ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ  

รหัส 03461

ที่อยู่ ม13 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ ต.โนนค้อ หมู่ 1

โทร. 045-659209   โทรสาร. -

อีเมล์ chok_2516@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายโชคอนันต์ จุลทัศน์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 ก.พ. 2560 05:21
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store