ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะเกลือ ตำบลโนนค้อ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะเกลือ ตำบลโนนค้อ  

รหัส 03462

ที่อยู่ ม.16 บ้านหนองมะเกลือ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ ต.โนนค้อ หมู่ 16

โทร. 086-4680959   โทรสาร. -

อีเมล์ nongmakour.2559@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางพิกุลทอง เฉียงขวา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 21 มี.ค. 2562 06:28
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store