ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน ตำบลบก
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าเสน ตำบลบก  

รหัส 03463

ที่อยู่ ม.4 บ้านเหล่าเสน ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ ต.บก หมู่ 4

โทร. 0900454048   โทรสาร. -

อีเมล์ suwanna Kaewsook@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสุวรรณา แก้วสุข

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 12 ก.ค. 2561 06:00
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store