ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเหล่า ตำบลบก
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเหล่า ตำบลบก  

รหัส 03464

ที่อยู่ ม.6 บ้านหัวเหล่า ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ ต.บก หมู่ 6

โทร. 0954492254   แฟกซ์ 045659048

อีเมล์ ooy-2516@hotmail.com เว็บไซต์ www.nonkhun.com
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางนภาพร พิมพ์สวัสดิ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 21 มี.ค. 2562 05:40
https://www.facebook.com/pages/nonkoon
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store