ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลโพธิ์  

รหัส 03465

ที่อยู่ ม.5 บ้านทุ่งรวงทอง ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ ต.โพธิ์ หมู่ 5

โทร. 045659150   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ nonkoon.com
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสุวิจักขณ์ ปัตถาสายธรรมาสุข

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 11 ก.ค. 2561 21:36
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store