ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง  

รหัส 03466

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ ต.หนองกุง หมู่ 1

โทร. 086-4613283   แฟกซ์ -

อีเมล์ npcu_09@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายทองสมุทร อ้อมแก้ว

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 8 ก.พ. 2561 06:19
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store