ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกูง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลหนองกูง  

รหัส 03467

ที่อยู่ 135 บ้านทุ่งเจริญ ม.11 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ ต.หนองกุง หมู่ 7

โทร. 087-9655858   โทรสาร. -

อีเมล์ ring.bangon@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางบังอร โชติพันธ์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 ก.ค. 2561 05:52
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store