ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ากวาง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ากวาง  

รหัส 03468

ที่อยู่ ม.12 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ ต.เหล่ากวาง หมู่ 3

โทร. 0913656362   โทรสาร. -

อีเมล์ pcu_yod@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางนงคราญ คันศร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 7 ก.พ. 2561 05:34
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store