ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโม ตำบลโซง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโม ตำบลโซง  

รหัส 03634

ที่อยู่ หมู่ 11 บ้านโชคสมบูรณ์ ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.โซง หมู่ 4

โทร. 090-282776   โทรสาร. -

อีเมล์ waewwy2524@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาว ศิริลักษณ์ มหาลี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 3 ม.ค. 2563 22:56
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store