ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว ตำบลยาง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว ตำบลยาง  

รหัส 03635

ที่อยู่ บ้านโนนเรืองศรี หมู่ 11 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.ยาง หมู่ 11

โทร. 045-   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมชัย หงษ์ทอง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 พ.ย. 2562 22:17
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store