ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแข้ด่อน ตำบลโดมประดิษฐ์
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแข้ด่อน ตำบลโดมประดิษฐ์  

รหัส 03636

ที่อยู่ หมู่ที่ 18 บ้านโดมประดิษฐ์ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.โดมประดิษฐ์ หมู่ 1

โทร. 085-7802148   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายชัยวัฒน์ ศรีทอง

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 ต.ค. 2563 00:05
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store