ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์  

รหัส 03637

ที่อยู่ ม.20 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.โดมประดิษฐ์ หมู่ 3

โทร. 045-   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายธีรวัฒน์ เพชรไกร

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 14 มี.ค. 2562 23:26
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store