ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเชียงมุน ตำบลโดมประดิษฐ์
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดเชียงมุน ตำบลโดมประดิษฐ์  

รหัส 03638

ที่อยู่ บ้านกุดเชียงมุน หมู่ที่ 8 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.โดมประดิษฐ์ หมู่ 8

โทร. 0878712770   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางรัตติกร อนันตรัตน์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 20 ต.ค. 2563 22:41
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store