ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก-ตายอย
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองครก-ตายอย  

รหัส 03639

ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.โดมประดิษฐ์ หมู่ 11

โทร. 045 - 318123   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางทิพวรรณ จูมสิมมา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 6 ม.ค. 2563 00:29
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store