ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุเปือย ตำบลบุเปือย
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุเปือย ตำบลบุเปือย  

รหัส 03640

ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านน้ำซับ ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.บุเปือย หมู่ 2

โทร. 045 - 333064   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  จ่าเอกธนธรณ์ สิงห์สีทา

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 ต.ค. 2563 23:14
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store