ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่  

รหัส 03641

ที่อยู่ บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 1 ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.ยางใหญ่ หมู่ 1

โทร. 045 - 318100   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาววาสนา วิถี

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 3 ม.ค. 2563 22:30
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store