ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขวัฒนา ตำบลเก่าขาม
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขวัฒนา ตำบลเก่าขาม  

รหัส 03642

ที่อยู่ บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 2 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.น้ำยืน ต.เก่าขาม หมู่ 2

โทร. 0817603589   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางพัชนุช วงศ์พุทธพฤทธิ์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 ต.ค. 2563 00:16
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store