ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อง ตำบลโคกก่อง  

รหัส 03767

ที่อยู่ ม.1 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.โคกก่อง หมู่ 1

โทร. 0897326434   โทรสาร. -

อีเมล์ u03767@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางเสาวลักษณ์ ทองทับ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 ม.ค. 2565 14:36
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store