ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ  

รหัส 03769

ที่อยู่ หมู่ 1 ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.หนองไฮ หมู่ 1

โทร. 045-854412   โทรสาร. -

อีเมล์ u03769@hotmail.com เว็บไซต์ www.anamainonghai.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายเฉียว สุวรรณกูฎ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 13:38
http://www.facebook.com/find-friends/browser/?rpix=1#!/
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store