ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง ตำบลค้อน้อย
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูง ตำบลค้อน้อย  

รหัส 03770

ที่อยู่ หมู่ 5 ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.ค้อน้อย หมู่ 5

โทร. 045-410442   โทรสาร. -

อีเมล์ u03770@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวศิริพร เมืองพิล

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:27
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store