ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลค้อน้อย
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อน้อย ตำบลค้อน้อย  

รหัส 03771

ที่อยู่ จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.ค้อน้อย หมู่ 6

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.ค้อน้อย หมู่ 6

โทร. 0835997900   โทรสาร. -

อีเมล์ u03771@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายชัยยุทธ ละครวงษ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 13:53
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store