ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล (บ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล (บ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น  

รหัส 03772

ที่อยู่ หมู่ 3 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.โนนกาเล็น หมู่ 3

โทร. 045-410311   โทรสาร. -

อีเมล์ u03772_1@hotmail.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางบังอร ทองน้อย

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 31 ต.ค. 2559 21:40
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store