ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล (บ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีมงคล (บ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น  

รหัส 03772

ที่อยู่ หมู่ 3 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.โนนกาเล็น หมู่ 3

โทร. 045-410311,0801611653   แฟกซ์ -

อีเมล์ u03772_1@hotmail.co.th เว็บไซต์ www.facebook.com/profile.php?id=100003889593277
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางบังอร ทองน้อย

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 ม.ค. 2565 15:23
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store