ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลโนนกาเล็น
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง ตำบลโนนกาเล็น  

รหัส 03773

ที่อยู่ หมู่ 8 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.โนนกาเล็น หมู่ 8

โทร. 086-8692465   แฟกซ์ -

อีเมล์ u03773@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางจันทร์จ้าว หมื่นสุข

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:50
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store