ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง  

รหัส 03774

ที่อยู่ หมู่ 3 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.โคกสว่าง หมู่ 3

โทร. 0872558538   โทรสาร. -

อีเมล์ u03774@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางจินตนา ไชยทุม

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 14:17
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store