ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านสระดอกเกษ ตำบลโคกสว่าง
   
รพ.สต.บ้านสระดอกเกษ ตำบลโคกสว่าง  

รหัส 03775

ที่อยู่ จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.โคกสว่าง หมู่ 7

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.โคกสว่าง หมู่ 7

โทร. 045-410313   โทรสาร. -

อีเมล์ u03775@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางวันเพ็ญ เถาว์ทุมมา

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 12 มิ.ย. 2560 14:27
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store