ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระดอกเกษ ตำบลโคกสว่าง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระดอกเกษ ตำบลโคกสว่าง  

รหัส 03775

ที่อยู่ จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.โคกสว่าง หมู่ 7

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.โคกสว่าง หมู่ 7

โทร. 085-6824231   แฟกซ์ -

อีเมล์ u03775@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางวันเพ็ญ เถาว์ทุมมา

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ม.ค. 2565 13:43
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store