ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านบอน ตำบลบอน
   
รพ.สต.บ้านบอน ตำบลบอน  

รหัส 03777

ที่อยู่ หมู่ 1 ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.บอน หมู่ 1

โทร. 045-410444   โทรสาร. -

อีเมล์ u03777@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายพราว พุฒพิมพ์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 31 ต.ค. 2559 05:03
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store