ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านคำก้าว ตำบลขามป้อม
   
รพ.สต.บ้านคำก้าว ตำบลขามป้อม  

รหัส 03778

ที่อยู่ จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.ขามป้อม หมู่ 7

ที่ตั้ง จ.อุบลราชธานี อ.สำโรง ต.ขามป้อม หมู่ 7

โทร. 045-410440   โทรสาร. -

อีเมล์ u03778@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสิทธิศักดิ์ ทองวิเศษ

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 7 พ.ย. 2559 05:02
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store