ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวสุทโธ
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชีวสุทโธ  

รหัส 03998

ที่อยู่ 175 บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 10 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ที่ตั้ง จ.ชัยภูมิ อ.จัตุรัส ต.บ้านขาม หมู่ 10

โทร. 044-126610   โทรสาร. -

อีเมล์ shewasutho@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางพิรุฬห์ลักษณ์ สอดโคกสูง

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 27 ธ.ค. 2562 23:23
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store