ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา  

รหัส 04297

ที่อยู่ 488 หมู่3 บ้านมาลา ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.ชุมแพ หมู่ 3

โทร. 043-041477   โทรสาร. -

อีเมล์ mala04297@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายวิชัย สุระเสน

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 21 ก.พ. 2563 13:06
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store